โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย นายวัฒนชัย ทุมโคตร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี พร้อมด้วยนายทรงเกียรติ กวนศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน และเจ้าหน้าที่ สทบ.เขต 10 อุดรธานี ได้จัดงานส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปี พ.ศ.2563  ณ บ้านนาผักหม หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พร้อมมอบระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอโพนสวรรค์ ร่วมเป็นพยานการส่งมอบงานโครงการฯ อีกทั้งยังมีนายชำนาญ โพธิ์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ คุ้มค่า และคุ้มทุน แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านนาผักหม

ปัจจุบันโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ พื้นที่บ้านนาผักหม หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีสมาชิกเกษตรกร 24 ราย บนพื้นที่การเกษตร 524 ไร่ โดยมีผลผลิต ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวีย สามารถสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ

 

credit : https://www.posttoday.com/pr/634450?utm_source=posttoday.com&utm_medium=article_relate_inread&utm_campaign=new%20article