ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์จากสารอินทรีย์ (ORGANIC SOLAR CELL)

เราอาจคุ้นเคยกับโซล่าร์เซลล์ที่ทำมาจากซิลิคอน!!!

อะไรคือความแตกต่างระหว่างโซล่าร์เซลล์ที่ทำจากซิลิคอนและโซล่าร์เซลที่ทำจากสารอินทรีย์?

อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจได้ชมวีดิโอนี้ซึ่ง Ingmar Bruder นักวิทยาศาสตร์จาก BASF ได้อธิบายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโฟโตโวลตาอิกอินทรีย์ (organic solar cells)

การใช้ประโยชน์จาก organic solar cells เกือบจะไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ติดตั้งไว้บนหลังคารถอัจฉริยะในอนาคต (the Smart Forvision car)

Source : Royal Society Of Chemistry. (Sep 1, 2015). Faces of Chemistry: Organic solar cells (BASF) – Video 2 (14+) [Video File]. Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=5Wi5zWSD-6I

organics solar cell