UAE เสกทะเลทรายเป็นสมาร์ทซิตี้ “Masda City” รับเทรนด์พลังงานอนาคต

แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ หรือ UAE จะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน อันดับ 7 ของโลก และเป็นที่สำรองก๊าซธรรมชาติอันดับ 17 ของโลก ซึ่งจะสามารถใช้น้ำมันมากเท่าไรก็ย่อมทำได้n แต่ UAE กลับมองถึงทิศทางพลังงานในอนาคต ซึ่งจะหันไปสู่พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานสะอาดมากขึ้น

ในวันนี้ บริษัท มูบาดาลา บริษัทผู้ผลิตน้ำมันที่มีรัฐบาลอาบูดาบีถือหุ้น 100% ได้เริ่มพัฒนาโครงการ “Masda City” เมืองอัจฉริยะขึ้นบนพื้นแผ่นดินทราย ขนาด 100 ตารางกม. เป้าหมายให้กลายเป็นเมืองใหม่ โดยอาศัยแนวคิดปราศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือเป็นเมืองซีโร่คาร์บอน

 

 

credit : https://www.prachachat.net/world-news/news-392228