‘SolTech’ กระเบื้องมุงหลังคาใสแผงโซล่าร์เซลล์ ลดการใช้พลังงาน

‘แสงอาทิตย์’ คือทรัพยากรที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะประเทศในแถบอุษาคเนย์ที่ล้วนใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างบ้านเรา ไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของความงามที่ทำให้มีมิติสวยงามขึ้นเท่านั้น แต่มันสามารถแปรเป็นสารพัดปัจจัยของมนุษย์ได้อีกมากมาย แสงไม่เพียงให้ความสว่างและผลิตเงาสวยๆ ให้กับสถาปนิกเท่านั้น หากเราสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีราคาถูกและแพร่หลายมากขึ้น เราจะสามารถลดการใช้พลังงานฟอซซิลได้มาก หรือมากพอจนเลิกใช้ให้เปลี่ยนจากคำว่า ‘พลังงานทดแทน’ กลายเป็น ‘พลังงานหลัก’ ได้

ในประเด็นของแสงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นนอกจากจะมุ่งไปเรื่องความงาม แสงยังสามารถสร้างพลังงานในตัวสถาปัตยกรรมได้อีกเช่นกัน อย่างการพัฒนาวัสดุกระเบื้องมุงหลังคาแก้วใสแบรนด์ SolTech จากสวีเดน แต่มันไม่ใช่แค่หลังคาโซล่าเซลล์ที่เราเห็นกันทั่วไป หากเป็นการนำประเด็นการออกแบบเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยการออกแบบให้ผสมกันไประหว่างโซล่าเซลล์กับกระเบื้องคอนกรีตทรงเดิม ที่แลดูบ้านๆ ทั่วไปให้เป็นองค์ประกอบอาคารอย่างเนียนๆ ด้วยตัวขนาดกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแก้วใสที่มีแผงโซล่าเซลล์แทรกอยู่ระหว่างแปภายใต้หลังคาใส และตัวกระเบื้องเองถูกออกแบบให้มีขนาด 33.4×42 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดทั่วไปของกระเบื้องคอนกรีต มันจึงสามารถใช้เข้ากับงานออกแบบทั่วไปได้อย่างไม่เคอะเขิน ทั้งยังวางต่อกับวัสดุกระเบื้องเดิมๆ ได้อย่างปกติและสามัญ

ตัวหลังคา SolTech  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 350 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ราคา 15 EUR ต่อแผ่น (ราว 630บาท) ซึ่งพอเทียบกับราคาค่าไฟฟ้าจากพลังงานฟอซซิลแบบที่บ้านเราใช้อยู่ทุกวันนี้ยังมีราคาสูง แลดูเป็นการลงทุนระยะยาวเกินกว่าจะเห็นการคุ้มทุนได้ง่าย แต่เมื่อเทคโนโลยีนี้ถูกผลิตซ้ำด้วยความนิยมอย่างต่อเนื่อง มันจะทำให้เราเชื่อได้ว่าเราเป็นอิสระจากพลังงานฟอซซิลแบบเก่าที่นับวันจะสร้างปัญหาตามมาไม่รู้จบ

credit : https://www.creativemove.com/architecture/soltech-energy/