ใช้โซล่าเซลล์ปั้มน้ำประหยัดได้จริงหรือ?

ใช้โซล่าเซลล์ปั้มน้ำประหยัดได้จริงหรือ?

 

การใช้โซล่าร์เซลล์ปั๊มน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นกับการเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมกัน คือ 1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2) ปั๊มน้ำ และ 3) Inverter ซึ่งการนำมาใช้งานจะช่วยลดต้นทุน หรือประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ผู้ใช้ต้องพิจารณาเลือกอุปกรณ์ให้ตรงความต้องการใช้งานและงบประมาณที่กำหนด เช่น ขนาดและจำนวนของแผงเซลล์ที่ต้องใช้ ขึ้นกับปั๊มน้ำ (มอเตอร์ใหญ่หรือเล็ก) หรือ หากต้องการเก็บพลังงานจากแผงเซลล์ไว้ใช้การนำแบตเตอรี่มาต่อก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และควรเลือกใช้แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle ซึ่งมีราคาสูงและต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้ต้องดูแลรักษาแผงเซลล์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีผลให้ประสิทธิภาพการรับแสงของแผงเซลล์ลดลงได้ถึง 40% หากขาดการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด (ควรทำความสะอาดแผงเซลล์ด้วยน้ำสะอาด) นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน ทั้งในเรื่องการหาช่างซ่อม และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

 

credit : https://www.nectec.or.th/ace2014/index.php/download-ace-2014/item/189-session-3.html