เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสม

เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสม

ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตเพื่อขายไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้า โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ขนาด คือ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดใหญ่ ดังนี้

 

  1. บ้านพักอาศัย ควรติดตั้งไม่เกิน 10 KW
  2. อาคารพาณิชย์หรือโรงงานขนาดเล็ก ควรติดตั้งมากกว่า 10 KW แต่ไม่เกิน 250 KW
  3. โรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ควรติดตั้งได้มากกว่า 250 KW แต่ไม่เกิน 1,000 KW

 

ระบบโซล่าเซลล์

 

ในการผลิตไฟฟ้ามาใช้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้านั้น ให้ดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน (ดูที่จำนวนหน่วยที่ใช้) ซึ่งไม่ควรผลิตได้มากกว่าที่ใช้ ทั้งนี้เพราะหากไฟฟ้าที่ผลิตได้มากกว่าที่เราใช้ในตอนกลางวัน จะทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตไหลเข้าระบบไฟฟ้า ถ้าเราติดมากไปแล้วไม่ได้ใช้ก็จะไหลออกไปฟรีๆ หรือจะเข้าโครงการขายโซลาร์ประชานชนที่รับซื้อหนว่ยที่เกินก็ยัง ได้ แค่หน่วยละ 1.68 บาทยังน้อยกว่าราคาที่เราซื้อกับการไฟฟ้า ดังนั้น ควรติดให้ประหยัดไฟฟ้าลงประมาณ 50% – 80% ก็เพียงพอแล้ว

 

ส่วนที่เราได้ติดตั้งไปแล้วแต่ใช้ไฟฟ้าน้อยลง ในตอนกลางวัน ในขณะนี้แบตเตอร์รี่เริ่มมีราคาต่ำลงมาก ตัวระบบโซลาร์เซลล์นั้นสามารถที่จะเพิ่มตัวเก็บไฟลงในแบตลิเที่ยมได้ด้วย

 

credit : https://www.kitjarak.com/article/11/เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสม