เรือโซล่าเซลล์ สิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เรือโซล่าเซลล์นับเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือของคนไทยแล้ว ยังช่วยลดปัญหามลภาวะจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย ทั้งนี้ เรือโซล่าเซลล์จะมีแผงโซล่าร์เซลส์ ติดอยู่บนดาดฟ้าของเรือ ทำให้เรือสามารถเดินทางได้ด้วยพลังงานธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และแบตเตอรี่ของเรือก็สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในการเดินทางได้ และยังสามารถชาร์จพลังงานเข้าไปได้อีกเมื่อมีแสงอาทิตย์

                แผงโซล่าเซลล์ เป็นการนำเอาโซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์ มาต่อวงจรรวมกัน อยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เซลล์แสงอาทิตย์โซล่าร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า บางครั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระยะสงวนไว้สำหรับอุปกรณ์วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อจับพลังงานจากแสงแดด แผงโซล่าเซลล์ที่มีเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและบรรจุอยู่หลังกระจกเพื่อป้องกันกลและฉนวนไฟฟ้า โมดูลที่มักจะมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในแถวและมีส่วนประกอบอื่น ๆ

                การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์และอายุการใช้งาน

               อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปยาวนานกว่า 30 ปี การบำรุงรักษาก็ง่ายเพียงแต่คอยดูแลว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงโซล่าเซลล์ หรือไม่เช่นฝุ่นมูลนกใบไม้ถ้าพบว่ามีสิ่งสกปรกก็ใช้น้ำทำความสะอาดก็เพียงพอ ห้ามใช้น้ำยาพิเศษล้างหรือใช้กระดาษทรายขัดผิวกระจกโดยเด็ด ขาด เมื่อเวลาฝนตก น้ำฝนจะช่วยชำละล้างแผงโซล่าเซลล์ตามธรรมชาติ

                สำหรับในระบบที่มีการใช้แบตเตอรี่ชนิดใช้น้ำกลั่น (Lead Acid) ห้ามใช้ไฟฟ้าจนแบตเตอรี่หมด แต่ควรใช้ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 30 – 40 และเริ่มประจุไฟฟ้าใหม่ให้เต็มก่อนการใช้ครั้งต่อไปและต้องคอยหมั่นเติมน้ำ กลั่นและเช็ดทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่

                ในกรณีที่มีการใช้อินเวอร์เตอร์ควรสังเกตว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือ เกิดความร้อนผิดปกติหรือไม่ถ้าพบความผิดปกติให้รีบตัดระบบไฟฟ้าออกจากอิน เวอร์เตอร์และติดต่อบริษัทผู้ขาย เพื่อให้ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขให้ใช้งานได้ต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ship solar panels

                ส่วนการบำรุงรักษานั้น เนื่องจากตัวเรือมีชิ้นส่วนต่าง ๆ น้อย จึงง่ายต่อการบำรุงรักษา เพียงแต่ทำความสะอาดแผงเพื่อให้แผงรับแสงได้เต็มที่ ตรวจดูน้ำกลั่นในแบตเตอรี่อาทิตย์ละครั้ง ระวังไม่ให้กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ใช้เกินการจ่าย และไม่มีไฟนานจะเสื่อมเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อด้อยด้านพลังงานที่ต้องใช้พื้นที่มากรับพลังงาน และไม่สามารถวิ่งได้เร็วเท่าเรือน้ำมันหากบรรทุกน้ำหนักเท่ากัน แต่ถ้าน้ำหนักน้อยกว่าจะแล่นเร็วได้เหมือนเรือน้ำมัน ขณะที่ค่าใช้จ่ายราคาแพงกว่าระยะเริ่มต้นประมาณ 20% แต่ระยะยาวจะคุ้มค่ามากกว่าเพราะไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง แต่มีค่าใช้จ่ายต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 2 ปี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

                เรือโซล่าเซลล์เหมาะที่จะใช้บริการนักท่องเที่ยวเพราะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ทำให้เกิดโลกร้อนไม่ใช้น้ำมันที่ทำให้เกิดกลิ่น ควัน เป็นพิษรบกวนผู้โดยสาร ไม่ปล่อยคราบน้ำมันที่ทำอันตรายต่อสัตว์ทะเล หรือน้ำทะเลสกปรก ไม่ส่งเสียงหนวกหูรำคาญ ไม่มีแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้คนนั่งนาน ๆ อ่อนเพลียการทำงานของโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์

                เรือโซล่าเซลล์เป็นการเดินทางโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันนั้น การใช้งานของเรือโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ภาคของการท่องเที่ยวและเรือโดยสาร ซึ่งก็จะมีทั้งเสียง และฝุ่นควันที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทำลายสภาวะแวดล้อม ซึ่งการใช่ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องสัญจรโดยพาหนะประเภทนี้ก็คงจะหลีก เลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องเจอ แต่จะเป็นอย่างไรก็ตามหากมีเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตควบคู่กับพลังงานไฟฟ้า ที่นอกจากจะช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว ยังไร้ควันและเสียงอีกด้วย

 

credit : http://www.extra-solar.com/article/24/เรือโซล่าเซลล์