สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งานโซล่าร์เซลล์

Solarcell | BSC
 
ช่วงหน้าฝนถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายพอสมควร สำหรับคนที่ใช้งานแผงโซล่าร์เซลล์ในการช่วยผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในบ้านเรือน โดยเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างฟ้าผ่า ที่สามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงให้แก่ตัวแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างมากเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแผงโซล่าร์แล้ว ก็ยังไปสร้างความเสียหายต่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างมากอีกด้วย เนื่องมาจากตัวแผงโซล่าเซลล์จะเชื่อมต่อทุกระบบเมื่อเวลาที่ส่งไฟฟ้าเข้าไปใช้งานภายในบ้าน และที่สำคัญคือทุกครั้งที่เกิดฟ้าผ่า ก็จะทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กไปด้วย และสนามแม่เหล็กนี้ก็จะเข้ารบกวนตัวแผงโซล่าร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมด และอาจจะส่งผลไปสู่ตัวคนในบ้านอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะพลาดติดตั้งสายดินไว้ภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวแผงและผู้อยู่อาศัยอีกด้วย
 
การใช้งานแผงโซล่าร์เซลล์ที่ช่วยนำเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและให้ประโยชน์ด้านการลดค่าไฟลงได้อย่างดีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเพียงติดตั้งครั้งเดียวก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานกว่า 30 ปี จึงถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก แต่ปัญหาที่น่ากลัวของการใช้งานแผงโซล่าร์ คือปรากฏการธรรมชาติอย่างฟ้าผ่า ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงโซล่าร์เซลล์ที่เป็นตัววงจรอีเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่โล่ง แม้แต่การไม่ได้ผ่าลงมาที่แผงตรงๆ ก็สร้างความเสียหายจากตัวสนามเหล็กที่เมื่อผ่าลงมาแล้วมีความเข้มข้นสูงมาก และทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าภายในพื้นที่รอบๆ ที่สูงในชั่วขณะหนึ่ง จึงทำให้ระบบหลักในการทำงานของโซล่าร์ชาร์จเจอร์และกริดไทร์อินเวอร์เตอร์ เสียหายทันที และลุกลามไปทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหายตามไปด้วย ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าภายในพื้นที่ และหยุดการใช้งานไฟฟ้าจากตัวโซล่าร์เซลล์ทั้งหมด เพียงเท่านี้ก็จะช่วยเลี่ยงการโดนทำร้ายจากฟ้าผ่าและสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นได้ดีที่สุด
 
การใช้งานโซล่าร์เซลล์นั้น จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาตัวอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยทั้งการจ่ายไฟ การแปลงไฟ การกักเก็บไฟลงแบตเตอรี่ และการตัดไฟ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงควรที่จะต้องดูแลรักษาทั้งตัวโซล่าร์เซลล์และตัวอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างโซล่าร์ชาร์จเจอร์และกริดไทร์อินเวอร์เตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานพอๆ กับตัวแผงโซล่าร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานกว่า 30 ปีเลยทีเดียว
 
 
credit : http://www.store.asolar.co.th/article/101/สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งานโซล่าร์เซลล์