ระบบโซลาร์เซลล์แบบ Ongrid กับ Hybrid คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ระบบโซลาร์เซลล์แบบ Ongrid กับ Hybrid คืออะไร ต่างกันอย่างไร

 

ในระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่เห็นทั่วไปนั้น มีอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ Ongrid System กับ Hybrid System ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้ มีบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ข้อดี-ข้อด้อยเป็นอย่างไรบ้าง

 

ระบบโซลาร์แบบออนกริด (Ongrid Solar System)

เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟจากการไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ทั้งระบบ 1 เฟส 220V และ ระบบ 3 เฟส 380V โดยจะทำงานผ่านตัวกลาง คือ ตัวอินเวอร์เตอร์ (Inverter Ongrid)

 

แสดงการทำงานของระบบ Ongrid Solar System

 

ตัวอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ กระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และทำการ synchronize ค่าเฮิร์ท ที่ 50Hz ให้เหมือนกับไฟฟ้าที่มาจากสายส่งและจ่ายเข้ามาให้ระบบไฟบ้านเราร่วมกับไฟจากการไฟฟ้าโดยสัดส่วนก็ขึ้นอยู่กำลังผลิต และจำนวนโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่เราใช้ในบ้าน โดยเราจะรู้ได้จากตัว มอนิเตอร์ของ Inverter

 

แสดงกำลังการผลิตไฟฟ้าและโหลดจากตัวอินเวอร์เตอร์

 

โดยระบบไฟฟ้าของเราจะ smooth ไม่มีการกระพริบหรือไฟตกไฟกระชากจากการที่แสงแดดไม่คงที่ โดยระบบจะเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตขึ้น และปิดตัวลงเมื่อแสงของวันหมดไปโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปเปิดปิดระบบเลย

 

ข้อด้อยของระบบออนกริด (Ongrid System)

ระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถจ่ายไฟในเวลากลางคืนได้ และเมื่อไฟฟ้าดับระบบก็จะหยุดทำงานเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยไม่ให้กระแสไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ ช๊อตเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าที่กำลังทำการซ่อมบำรุง

 

ระบบโซลาร์แบบไฮบริด (Hybrid Solar System)

ระบบไฮบริดนั้นได้พัฒนาขึ้นมาจากระบบออนกริดโดยแก้ไขข้อด้อยของระบบออนกริดที่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ในเวลากลางคืน และต้องหยุดการทำงานขณะที่ไฟฟ้าดับ นั่นคือสามารถทำงานได้ในขณะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แก้ปัญหาไฟดับไฟตกได้อีกด้วย โดยระบบไฮบริด มีทั้งแบบระบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส โดยมีระบบเก็บไฟลงแบตเตอร์รี่ Lithium Li-on ได้ด้วย

แสดงการทำงานของ Hybrid Solar System

 

ระบบไฮบริด(Hybrid System) นั้น จะมีระบบ Backup ที่จะแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟ แสงสว่าง อาจจะมีแอร์ตัวเล็กๆ ซึ่งจุดนี้จะยังมีไฟฟ้าจ่ายอยู่โดยไม่ย้อนไปที่สายส่ง ทำให้ไม่เกิดอันตรายกับช่างที่ซ่อมบำรุงอยู่ด้านนอกกรณีที่ไฟดับ และเราสามารถดูการทำงานได้จากโปรแกรมมอนิเตอร์ผ่าน Mobile Application ได้เช่นกัน

 

แสดงตัวอย่าง Monitoring บน Mobile Application

 

ในปัจจุบันอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดได้มีการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานกับการไฟฟ้าแล้วหลายรุ่น และสามารถที่จะยื่นขออนุญาตต่อขนานกับการไฟฟ้าให้ถูกต้องได้ด้วย

 

credit : https://www.kitjarak.com/article/13/ระบบโซลาร์เซลล์แบบ-Ongrid-กับ-Hybrid-คืออะไร-ต่างกันอย่างไร