ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System) รุ่นใหม่ล่าสุด ชนิด Hybrid สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ร่วมกับไฟจากการไฟ้า (AC) เพื่อให้ปั๊มทำงานได้ตลอดเวลา ตามความต้องการ

สามารถเปลี่ยนมาใช้ไฟบ้านโดยอัตโนมัติ เมื่อพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอในการใช้งานกับปั๊มน้ำ

SPN-216HY มีให้เลือกมากถึง 4 รุ่น ตามกำลังของปั๊มน้ำที่ใช้
สามารถใช้กับปั๊มน้ำได้หลากหลายชนิด โดยไม่ต้องดัดแปลงปั๊มน้ำ

สะดวก ใช้งานง่าย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่, ประหยัดค่าน้ำมันเชื่อเพลิง เพราะไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำที่ใช้น้ำมันอีกต่อไป

 

写真の説明はありません。

credit : https://ja-jp.facebook.com/LeonicsSolarPVsystem/photos/ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์-solar-pump-system-รุ่นใหม่ล่าสุด-ชนิด-hybrid-สามารถใ/1712149128930480/