คุณสมบัติและการดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ดีพร้อมพ์โซล่าเซลล์
  ปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์เป็นการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมดมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ด้วยพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยสารพิษและช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ดีถ้าใช้งานในภาคเกษตรกรรม แต่ถ้าใช้งานที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ ตามชนบทก็สามารถสร้างความสะดวกสบายและประหยัดพลังเงินในกระเป๋าได้ดีอีกด้วย
เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้การเกษตรพัฒนาตามไปด้วย ไม่จำเป็นที่จะต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนโดยมีปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ดีและสามารถที่ประหยัดเงินลงได้จำนวนมากอีกด้วย พร้อมการใช้งานที่ทนทานและแข็งแรง ตัวแผงโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 20 ปีและยังใช้ได้ทั้งการทำไฟฟ้าเข้าบ้านและใช้งานกับเครื่องปั๊มน้ำได้อย่างคุ้มค่า

คุณสมบัติที่น่าสนใจของปั๊มแบบโซล่าเซลล์ คือ

– ลดต้นทุนได้ดีทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าใช้งานได้คุ้มค่า คุ้มราคามากกว่าปั๊มน้ำแบบเดิมๆ
– มีความทนทานและแข็งแรง แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานเป็น 20 ปี มีวิธีการดูแลง่ายเพียงแค่ใช้ผ้าเช็ดคราบสกปรกและฝุ่นออกไปส่วนตัวปั๊มน้ำถ้าดูแลดีก็อยู่ได้อย่างยาวนานแต่ถ้ามีการใช้งานที่หนักจนเกินไปและขาดการดูแลปั๊มน้ำก็อาจจะเสียเร็วกว่าเดิม
– เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ
– นำเอาแผงโซล่าเซลล์ไปใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบและตัวปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เองก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้เป็นแบบเคลื่อนที่ ที่มีการนำเอาปั๊มน้ำไปติดไว้บนล้อรถเข็นแล้วเคลื่อนย้ายหรือการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อนำมาพ่วงเก็บพลังงานไว้ใช้ในยามค่ำคืน

การดูและรักษาอย่างถูกต้อง

– แผงโซล่าเซลล์ใช้เพียงแค่ผ้าสะอาดเช็คเอาคราบสกปรกออกไปโดยใช้ผ้าเปียกหมาดๆ มาเช็ดทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งและไม่ควรวางแผงโซล่าเซลล์ไว้ตรงจุดที่มีฝุ่นจำนวนมาก
– ตัวเครื่องสูบน้ำควรใช้งานอย่างเหมาะสมอย่าใช้งานหนักจนเกินไปเพราะถ้าโหมงานหนักบ่อยครั้งก็อาจจะทำให้มอเตอร์ของเครื่องมีปัญหา เกิดความเสื่อมที่รวดเร็วและทำให้อายุการใช้งานน้อยลงจนทำให้ต้องซื้อหรือซ่อมบ่อยครั้ง

credit : http://www.store.asolar.co.th/article/72/เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์