การเก็บภาษีผู้ติดโซลาร์ หรือ ภาษีแดดมีการเรียกเก็บจริงหรือไม่?

เปิดตัวบ้านผีเสือ โครงการบ้านประหยัดพลังงาน – Greenlife Plus Magazine

การเก็บภาษีผู้ติดโซลาร์ หรือ ภาษีแดดมีการเรียกเก็บจริงหรือไม่?

ภาษีแดด หรือ การเรียกเก็บค่าสำรองไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ในประเทศไทยนั้นการจัดเก็บภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ การรับซื้อพลังงานหมุนเวียน จะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.” เป็นผู้กำกับดูแลโดยเฉพาะ ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างการไฟฟ้าฯ
ว่ากันแล้วการเรียกเก็บภาษีแดดนั้น เป็นเรื่องปกติธรรมดาในต่างประเทศ อย่างรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ การเรียกเก็บภาษีผู้ที่ติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนั้นเป็นนโยบายจากภาครัฐ แต่ประชาชนที่สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้นั้น สามารถขายคืนไฟที่ไม่ได้ใช้ได้ด้วย ที่นี้บางคนอาจยังมีคำถามขึ้นมาว่า ทำไมจะยังต้องเสียภาษี ? หากวิเคราะห์กันแล้ว ยกตัวอย่างเช่นว่าในเมืองหนึ่ง มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 10 เมกะวัตต์ แต่ในเมืองนี้มีแค่บางบ้านเท่านั้นที่ติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สมมติว่ามีคนติดทั้งหมด 3 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าหลักของเมืองนี้ควรมีอย่างต่ำ 7 เมกะวัตต์เพื่อจ่ายให้บ้านที่ไม่มีโซลาร์เซลล์ โดยอยู่บนข้อจำกัดที่โซลาร์เซลล์ไม่ได้ผลิตได้ตลอดเวลา เพราะ ช่วงเย็นราว 15.00 น. เป็นต้นไปเมื่อแสงอาทิตย์หมดโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จะต้องสตาร์ทเครื่องหรือเพิ่มการผลิตจ่ายไฟฟ้า อย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาเพียง 3-4 ชั่วโมง ทำให้ค่าไฟฟ้าในช่วงเย็นแพงขึ้น จากต้นทุนของโรงไฟฟ้าที่ต้องเดินเครื่องบางเวลา
ทีนี้ก็ย้อนดูว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าเมืองนี้อยู่ที่ 10 เมกะวัตต์ แบบนี้ไฟฟ้าก็ไม่พอ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่า กำลังผลิตหลักของเมืองที่ผลิตได้ตลอด จำเป็นต้องมีมากกว่าความต้องการอยู่เสมอ เพราะเมื่อเกิดความต้องการพร้อมๆ กัน โรงไฟฟ้าหลักต้องรับหน้าที่ในการจ่ายไฟ ดังนั้นแล้วบ้านที่ติดแผงโซลาร์ก็ยังคงใช้ไฟจากระบบหลักอยู่เช่นเดียวกันร่วมกับบ้านอื่นๆที่ไม่ได้ติด และนี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมต่างประเทศจึงเก็บภาษีผู้ที่ติดโซลาร์เซลล์ เพราะว่า จำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อโซลาร์เซลล์ผลิตไม่ได้ แต่รัฐบาลของต่างประเทศนั้นมีนโยบายในการขายไฟคืนแล้วส่งกลับมาใช้ได้ เพราะเขาถือว่าการช่วยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้น เป็นการช่วยลดค่าสายส่งไฟฟ้าของทางโรงงานไฟฟ้า และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
ข้อเท็จจริงในขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่มีนโยบายในการ เรียกเก็บค่าสำรองไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อปประเภทใช้เองในบ้านที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ติดตั้งในปริมาณที่ไม่มากนัก ยกเว้นประเภทกลุ่มโรงงาน มหาวิทยาลัย หรือห้างสรรพสินค้า ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่ และมีจำนวนผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าใช้เองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
การใช้ไฟฟ้าจากการผลิตของโซลาร์รูฟท็อป เหล่านี้จะมีการใช้ไฟเฉพาะในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนที่ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ก็จะต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบตามปกติของ กฟผ. ซึ่งในอนาคตหากมีการติดตั้งเป็นจำนวนมากขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ารวมและต้นทุนค่าไฟของประเทศได้ เราสามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าที่เหลือไม่ให้เสียเปล่าและไม่ต้องส่งคืนเข้าสายส่ง โดยการ ติดตั้งแบตเตอร์รี่ เพื่อไว้กักเก็บไฟฟ้าที่เราผลิตออกมาแล้ว ยังไม่ได้ใช้งาน นำเอาเพื่อเอาไว้ใช้ในยามกลางคืน

 

credit : https://www.solar-d.co.th/news/การเก็บภาษีผู้ติดโซลาร/