10 เหตุผลที่คนไทยควรผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ใช้เองที่บ้าน

หัวข้อพลังงานทดแทน ได้เข้ามาเป็นประเด็นในเนื้อหาการพูดถึงแหล่งพลังงานโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าอันมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์สูงสุด เพราะการดำรงชีวิตประจำวันจำเป็นต้องใช้พลังไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ตั้งแต่จุดเล็ก ๆ เช่นการประกอบอาหาร ไปยันจุดยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และเศรษฐกิจทุก ๆ ระดับในดำรงอยู่และดำเนินไปได้ราบรื่น

ประเภทของแผง SOLAR CELL

ดังนั้น ในเมื่อทุกภาคส่วนต่างเห็นถึงความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ การรณรงค์ให้บ้านเรือนซึ่งมีความเพียบพร้อมพอหันมาติดแผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันเป็นอย่างดี ด้วยการออกนโยบายขายคืนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางของการไฟฟ้าในอัตรา 1.68 บาท/หน่วยตามราคาที่เคยมีการเปิดโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่ดำเนินงานนำร่องมาตั้งแต่ปีก่อน

 1.  พลังงานธรรมชาติที่จำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าในกระแสหลักนั้นเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และเหตุผลนี้นี่เองที่ทำให้ตลาดพลังงานมีความผันผวนสูง ทั้งการไฟฟ้ายังมีต้นทุนทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและถ่านหินสูง ด้วยความที่ในอนาคตพลังงานเหล่านี้จะเริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อถูกนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง จากพลังงานน้ำมันและถ่านหินซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาโดยตลอด เริ่มเหือดหายไปจากการเป็นทรัพยากรธรรมอันมีค่าที่มีประโยชน์หลายอย่าง แต่ยังคงมีข้อจำกัดเพราะต้องมีแหล่งเก็บสะสมพลังงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า ต่างจากพลังงานโซล่าเซลล์ที่มีข้อดีตรงที่สามารถผลิตใช้เองได้ภายในครัวเรือนได้จากทุก ๆ ที่ เพราะเป็นพลังงานสะอาดหมุนเวียนและนำมาใช้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด

เตรียมแผนส่งเสริม ใช้พลังงานถ่านหิน - Chiang Mai News

 1. ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติของการผลิตพลังงานใช้ได้เอง ที่ช่วยลดการขาดดุลทางการค้า และระบบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ดี จึงทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญให้มีการลงทุนและวิจัยจากสถาบันชั้นนำในหลายประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป เอเชีย อย่างจีน ญี่ปุ่น และอินเดียเพื่อช่วยต่อยอดแนวคิดพลังงาน ในการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาSolar Rooftop แพร่หลายขึ้นไปอีก

 1. ในการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์โดยการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ในต่างประเทศนั้นได้เริ่มมีมูลค่าการลงทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทชั้นนำในซิลิคอนวัลเล่ย์ ผู้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่รวบรวมนวัตกรรมชั้นนำต่าง ๆ เช่น Google Apple Facebookฯลฯ ที่เข้ามาร่วมในสนามพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตโซล่าเซลล์ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม และมีเทคโนโลยีล้ำนำสมัยเพื่อโซล่าเซลล์ที่สามารถนำแสงแดดมาเป็นพลังไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

LGBTQ Indians Pressure Apple, Google, and Facebook to #ChallengeModi this Weekend on Homophobic Law – NQAPIA

 1. มีการให้การสนับสนุนในเงินลงทุนวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาให้โซล่าเซลล์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง โดยให้แผงโซล่าเซลล์สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงกระแสไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเดิมร้อยละ15

 1. ในปัจจุบันได้มีการวิจัยโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จากสถาบันชั้นนำ โดยการช่วยลดต้นทุนในชุดโซล่าเซลล์พลังงานประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับแผงโซล่าเซลล์  ให้มีราคาถูกลงที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จนทำให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น Microinverter ให้มีราคาลดต่ำลง รวมไปถึงระบบการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับเมื่อก่อน ทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้โซล่าเซลล์สามารถเข้าถึงประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

Single Phase Solar Micro Inverter, Microinverter, Mini Solar Inverter, Solar Mini Inverter, सोलर माइक्रो इन्वर्टर - Excellent Enterprises, Pune | ID: 20762221873

 1. เมื่อโซล่าเซลล์สามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้น ย่อมหมายถึงต้นทุนของแผงโซล่าเซลล์พลังงานมีอัตราลดลง หรือประมาณได้ว่าโซล่าเซลล์มีต้นทุนถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน น้ำมันถึง90%ด้วยความที่เทคโนโลยีโซลาร์พลังงานยังคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ มีการใช้งานน้อย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยยังสูงอยู่ทีเดียว แต่อย่างไรในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัททั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย อเมริกา โดยเฉพาะในจีน ที่ให้ความสนใจในธุรกิจด้านพลังงาน ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ และชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

 1. ถ้าดูจากสภาพคล่องของตลาดอุปกรณ์ และชุดโซล่าเซลล์ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันนั้น เรียกได้ว่ามีราคาขายและต้นทุนในการผลิตลดลงเป็นจำนวนมาก ลดลงมากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน ประมาณร้อยละ 30 และมีแนวโน้มที่ในอนาคตจะลดลงจนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุก ๆ ครัวเรือน

 1. มีการพัฒนาโรงงานผลิต SolarFilm ขึ้น โดยการผลิตให้โซล่าเซลล์ทำงานเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทันที เพียงแค่เคลือบฟิล์มลงบนวัสดุได้โดยอาจจะไม่ต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ Solar Film ขึ้นมา ทำให้ไม่ต้องใช้เงินในจำนวนมากสำหรับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ และเวลาในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่ง Solar Film เองก็ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ในระดับอุตสาหกรรม นับว่า Solar Film นั้นมีต้นทุนต่ำกว่าตัวแผงโซล่าเซลล์มากถึง 50% เลยทีเดียว

Flexible Solar Film Solves Installation and Efficiency Hurdles | Proud Green Home

 1. สำหรับSolarFilm ที่ได้เริ่มต้นนำมาใช้จริงแล้ว ต่อมาก็ได้รับการวิจัยจากสถาบันชื่อดังต่าง ๆ ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้สูงขึ้นกว่าเดิม ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นจากเดิมที่ผลิตไฟฟ้าได้เพียง 10% ให้เพิ่มขึ้นเป็น 15%

 1. จากความช่วยเหลือจากทุกๆ ภาคส่วนนี้ทำให้ประชาชนมีความสนใจพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากจะต้นทุนที่ถูกลงเป็นอันมากแล้ว ยังมีโครงการที่สามารถให้ประชาชนยื่นขอกู้เงินจากธนาคารในดอกเบี้ยต่ำสำหรับลงทุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ รวมทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ยิ่งเป็นสิ่งที่จุงใจให้หลายภาคครัวเรือนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

จากความช่วยเหลือจากทุกๆ ภาคส่วนนี้ทำให้ประชาชนมีความสนใจพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากจะต้นทุนที่ถูกลงเป็นอันมากแล้ว ยังมีโครงการที่สามารถให้ประชาชนยื่นขอกู้เงินจากธนาคารในดอกเบี้ยต่ำสำหรับลงทุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ รวมทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ยิ่งเป็นสิ่งที่จุงใจให้หลายภาคครัวเรือนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ หากภาคประชาชนมีความสามารถเพียงพอในการลงทุนกับพลังงานโซล่าเซลล์ พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน แต่กลับไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอก็จะทำให้เข้าถึงการทำงานของโซล่าเซลล์ได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น จำเป็นต้องปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ว่าจะต้องดูแลอุปกรณ์โซล่าเซลล์อย่างไร มีขั้นของการบำรุงรักษาอย่างไรให้ถูกวิธี และในกรณีที่เกิดอุปกรณ์ชุดโซล่าเซลล์ชำรุดเสียหาย จำเป็นจะต้องเปลียนอย่างไร หรือสามารถนำไปซ่อมแซให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเช่นไรอีกด้วย

credit : https://www.sunnergytech.com/article/294/10-เหตุผลที่คนไทยควรผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ใช้เองที่บ้าน