การทำงานของปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์

เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแดดจะทำงานทันทีโดยส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่เครื่องแปลงไฟและทำการจ่ายให้กับตัวปั้มอีกทีและตัวปั้มจะหยุดทำงานเองถ้าน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแห้งหรือไม่มีพลังงานพอเช่นเวลา หลังอาทิตย์ตกดินแผงโซล่าเซลล์จะคำนวณจากระดับความสูงของน้ำและปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวันคือถ้าต้องสูบน้ำจากที่ลึกมากๆ หรือต้องการปริมาณน้ำต่อวันมากๆ ก็จะต้องใช้จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้นตามไปด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นี้เป็นมากกว่าเครื่องสูบน้ำมันเป็นระบบอัจฉริยะสมบูรณ์แบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งมาในตัวทำให้เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟกระแสตรง(จากโซล่าเซลล์) และกระแสสลับโดยไม่ต้องใช้เครื่องแปลงไฟจากภายนอก

 

การทำงานของปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์ ตัวปั๊มจะดูดน้ำจากบ่อหรือคลอง กระแสไฟจากโซล่าร์เซลล์จะผ่านตัวคอลโทรนแล้วทำให้ตัวปั๊มทำงาน โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า

 

credit : https://www.asolar.co.th/solarpump-2/#page-content