กระบี่นำร่องเสาไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์

คงไม่มีประเทศใดปฏิเสธการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด เพียงแต่จะเปลี่ยนได้เร็วหรือช้าเท่านั้น ไทยเองก็เช่นกัน แต่คนใช้ปรับตัวอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องคู่ขนานไปกับการวาง นโยบายของรัฐด้วย ดูเหมือนว่า จะมีหลายจุดที่ทำให้การใช้พลังงานทดแทนยังเติบโตช้า

จังหวัดกระบี่ มีความตื่นตัวเรื่องพลังงานทดแทนทั้งของหน่วยงานรัฐ และของชุมชน ที่นั่นมีการทำระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนมาใช้ ในโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เสาไฟ LED ที่ใช้แผงโซลลาร์เซลล์และกังหันลมเป็นพลังงานหลัก คือความเปลี่ยนแปลงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เนรมิตให้ตลอด 1.8 กิโลเมตรของถนนท่าเรือ เป็นถนนนำร่องพลังงานทดแทน เดิมถนนสายนี้ไม่มีไฟทางส่องสว่าง อบจ.กระบี่ จึงตั้งงบประมาณไว้ 12 ล้านบาท เพื่อติดตั้งเสาไฟ และเดินสายไฟฟ้าตลอดแนวถนน แต่เมื่อปรับแนวคิดมาใช้ไฟจากโซลลาร์เซลล์ กลับใช้งบไปเพียง 8 ล้านบาทเท่านั้น และอบจ.กระบี่ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับถนนสายนี้อีกเลย

กิตติชัย เอ่งฉ้วน กล่าวว่า “อบจ.เราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าไฟแล้วนะครับ สองก็คือในภาพรวมของประเทศหรือภาพรวมของจังหวัด เราก็ช่วยรัฐในการประหยัดพลังงานใช่มั้ยครับ เพราะงั้นถ้าเรามาคิดบวกลบคูณหารแล้วผมคิดว่าคุ้ม คุ้มมาด้วยครับ”

เมื่อลองคิดคำนวณกับระยะทางถนนกว่า 2 กิโลเมตร หากต้องติดตั้งเสาไฟแบบเก่าที่ใช้หลอดไส้ 60W 2 หลอดต่อต้น ตั้งอยู่เกาะกลางถนนต้องใช้เสาไฟประมาณ 73 ต้น ขณะที่เสาไฟโซลาร์เซลล์ใช้หลอด LED 20W ตั้งอยู่ 2 ข้างของถนน ต้องติดตั้งเสา 146 ต้น จะพบว่าเสาไฟแบบเก่ากินไฟ 8.76 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เสาไฟโซลาร์เซลล์กินไฟน้อยกว่าอยู่ที่ 5.84 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เมื่อคำนวณค่าไฟฟ้าต่อเดือนคิดหน่วยละ 5 บาท เสาไฟแบบเก่าต้องเสียค่าไฟตกเดือนละกว่า 15,000 บาท แน่นอนว่าสำหรับโซลาร์เซลล์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนนี้

แม้การเริ่มต้นปรับเปลี่ยนไฟถนนอาจไม่เห็นภาพการลดใช้พลังงานที่ชัดเจน มากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่อย่างน้อยก็ช่วยสร้างความตระหนักให้คนกระบี่เห็นถึงรูปธรรมทางเลือกด้านพลังงาน

กิตติชัย เอ่งฉ้วน กล่าวว่า “เพราะว่าแสงแดดแต่ละวันเนี่ย มันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับ มันเป็นสิ่งที่เราได้มาฟรีๆ เราลงทุนในเรื่องของระบบในเรื่องของอุปกรณ์ จริงๆควรจะส่งเสริมให้ชาวบ้านนี่ได้ติดกันทุกบ้านยิ่งดีนะครับ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันเนี่ย ลดการใช้พลังงานไปได้เยอะ”

ในอนาคต อบจ.กระบี่เตรียมขยายผลติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ไปยังถนนที่อยู่ในความดูแลทั่วทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า 200 เส้นทาง โดยจะเริ่มต้นที่จุดตัดทางแยกต่างๆ รวมทั้งจุดที่ต้องการเพิ่มแสงสว่างของถนนเพื่อความปลอดภัย

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=ugREARUbICs