อยากติด โซลาร์เซลล์ ในบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง

เพราะประเทศไทยที่แดดแรงตลอดทั้งปี จึงเกิดเป็นคำถามให้กับหลายคนที่ต้องการจะติด โซลาร์เซลล์ ให้กับบ้าน บวกกับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่ทำให้โซลาร์เซลล์ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเหมือนแต่ก่อน หลายบ้านในยุคปัจจุบันสนใจไฟฟ้าทางเลือกแบบนี้กันมากขึ้น เพราะนอกจากช่วยประหยัดค่าไฟแล้ว ยังรักษ์โลกอีกด้วย ดังนั้น หากอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ เจ้าของบ้านจะต้องรู้อะไรบ้าง มาเช็กไปพร้อมๆ กัน

4 ข้อต้องรู้ ก่อนติด โซลาร์เซลล์ ในบ้าน

โซลาร์เซลล์

 

1. ก่อนติดตั้ง ต้องเตรียมตัวอย่างไร

เรื่องแรกที่ต้องคิดถึงคือ ค่าอุปกรณ์และการติดตั้งในราคาหลักแสน เพราะนอกจากตัวแผงโซลาร์เซลล์เองแล้ว ยังต้องมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ เครื่องอินเวอร์เตอร์ที่แปลงจากกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับสำหรับการใช้งานภายในบ้าน และเครื่องสำรองไฟ เพื่อควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าให้คงที่ ทั้งยังต้องคิดเผื่อไปถึงค่าซ่อมบำรุงและค่าเสื่อมต่อไปในอนาคต

อันดับถัดๆ มาจึงเป็นเรื่องของโครงสร้างหลังคา โดยส่วนของหลังคาที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้นั้น จะต้องเป็นพื้นที่รับแดดตลอดทั้งวัน สำหรับประเทศไทยคือทางทิศใต้ ดูระนาบและองศาของการติดตั้ง ซึ่งเหมาะสมที่สุดควรเอียงทำมุมที่ 15 องศา รวมทั้งเรื่องสำคัญโครงสร้างหลังคาแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์ได้ทั้งระบบ หากข้อใดข้อหนึ่งไม่เข้าเกณฑ์ ควรปรึกษาบริษัทรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบ้านของคุณต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์

2. ไฟจากโซลาร์เซลล์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดได้บ้าง

คำถามต่อมาที่มักสงสัยกันคือ แล้วไฟจากโซลาร์เซลล์จะมีกำลังมากเพียงพอสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดได้บ้าง เพราะหลายคนอาจเป็นห่วงว่า จะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟหนักๆ อย่างเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็นได้ไหม ซึ่งคำตอบก็คือ สำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ที่ติดตั้งร่วมกับไฟจากการไฟฟ้านั้น มีจุดประสงค์เพื่อช่วยทุ่นค่าไฟในช่วงเวลากลางวัน จึงใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพราะนั่นก็เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากโซลาร์เซลล์ก็คือหน่วยพลังงานสำหรับขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าภายในบ้านตามปกติ โดยมีอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่สลับระหว่างกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์กับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากรณีจากโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน เช่นในช่วงกลางคืน หรือกลางวันแต่พลังงานแสงไม่เพียงพอ

ส่วนการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างที่รู้จักกันในอดีตนั่นคือจากแผงลงมาสู่แบตเตอรี่นั้น เรียกว่าระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid จะเหมาะกับการใช้งานโดยตรงจากแผงสู่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ เช่น แสงสว่าง หรือปั๊มน้ำ ในอดีตจึงเหมาะกับพื้นที่ห่างไกลที่ต้องสำรองไฟสำหรับใช้ในเวลาจำเป็น หรือสำหรับงานภายนอกบ้านที่ไม่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าหลักภายในบ้าน

ติดตั้งโซลาร์เซลล์

3. ก่อนติดโซลาร์เซลล์ ต้องขออนุญาตก่อน

นั่นก็เพราะการเชื่อมกระแสไฟฟ้าแบบ On-Grid จะต้องมีการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและความปลอดภัยในการใช้งานและซ่อมบำรุง โดยการอนุญาตนั้นจะเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

ส่วนการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid นั้น สามารถทำได้เลย เพราะจากแผงโซลาร์ก็ส่งต่อกระแสไฟฟ้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ไม่มีส่วนใดที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า

ต้นไม้

4.อุปกรณ์ทางเลือกนอกจากการติดแผงโซล่าร์เซลล์

หากอยากใช้โซลาร์เซลล์แต่ยังไม่พร้อมกับการติดตั้งแบบ On-Grid เต็มรูปแบบ ปัจจุบันก็มีอุปกรณ์สำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีแผงโซลาร์เซลล์ในตัวเพื่อช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายในบางจุดที่ต้องใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เสาไฟแสงสว่างสำหรับทางเดิน สปอตไลต์ หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง หรือชุดปั๊มน้ำสำหรับทำการเกษตร

 

อ้างอิง : https://decor.mthai.com/other/68849.html