ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์

ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1.Glass: เป็นชั้นกระจกใสอยู่ชั้นบนสุด ใส่ไว้เพื่อป้องกันเศษวัตถุขนาดเล็ก เช่น เศษหิน กรวด ลูกเห็บ ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับชั้นของโซลาร์เซลล์

2.EVA (Ethylene Vinyl Acetate) Film: เป็นชั้นที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบาง ๆ แต่มีความยืดหยุ่นสูง ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าสู่ตัวเซลล์

3.Solar Cells: เป็นชั้นที่ประกอบด้วยโซลาร์เซลล์หลาย ๆ เซลล์ ต่อกันแบบอนุกรม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 36 เซลล์ต่อ แผง

4.Fiberglass Cloth: เป็นชั้นที่เสริมเข้าไปเพื่อทำให้แผงโซลาร์เซลล์มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น

5.EVA (Ethylene Vinyl Acetate) Film: เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับชั้นที่ 2

6.PVF or Other Back Cover Film: เป็นชั้นที่ทำหน้าที่ป้องกันชั้น EVA ชั้นล่างสุด โดยชั้นดังกล่าวนี้สามารถเลือกใช้วัสดุได้หลากหลาย

รูปที่ แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ แสดงโครงสร้างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

            ทั้งนี้ ปกติแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การจะนำมาใช้งานจะต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้มีค่ามากขึ้น และหากต้องการกระแสไฟฟ้ามากขึ้นก็จะนำมาขนานกันด้วย ซึ่งจะขี้นอยู่กับทางผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ว่าจะออกแบบมาให้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่กำลังงานกี่วัตต์ต่อแผง โดยเซลล์ที่ถูกนำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar module หรือ Solar panel

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/solarenergy5534/so-la-r-sell/swn-prakxb-khxng-sell-saeng-xathity