ปี 63 กฟผ.เสนอครม.ลุย 6 โครงการ 6 แสนล้าน

ปี 63 กฟผ.ลุย 6 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 6 แสนล้าน ดันโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง-โซล่าร์ลอยน้ำ 9 เขื่อน รวม 8,875 เมกะวัตต์ พร้อมพัฒนาสายส่งรองรับพลังงานทดแทน และเชื่อมโยงการซื้อขายไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้าน ยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางค้าไฟฟ้าอาเซียน

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในปี 2563 กฟผ.มีโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ระหว่างปี 2563-2580 รวมถึงดำเนินตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน รวม 6 แผนงาน มูลค่าการลงทุน มากกว่า 600,000 ล้านบาท โครงการหลักเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำ (Hydro-Floating Solar) กำลังผลิตรวม 8,875 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุน 3 แสนล้านบาท และระบบสายส่งมูลค่าการลงทุน 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ 6 แผนงาน ประกอบด้วย

โครงการที่ 1โครงการก่อสร้างโครงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงตามแผน PDP จำนวน 5 โรง กำลังผลิต 6,150 เมกะวัตต์ ซึ่งจำนวนนี้เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด 1 โรง ที่เหลือเป็รโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงานความร้อนร่วมคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในครึ่งปีแรก 2563

โครงการที่ 2 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงาน (Hydro-Floating Solar) ในพื้นที่ 9 เขื่อนของ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ซึ่งกฟผ.ได้มีการเปิดประมูลแล้วล็อตแรก 45 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปรากฎได้ราคาประมูลต่ำกว่าราคากลาง เพราะต้นทุนของโซลาร์เซลล์ต่ำลง ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

โครงการที่ 3 Grid Connectivity หรือการลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการเชื่อมระบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามแผน PDP โดยจะต้องไปศึกษาดูรายละเอียด ว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเกิดขึ้นในพื้นที่ใดมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเข้าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามแผน PDP จากนั้นจึงจะมาประเมินมูลค่าการลงทุน

 

โครงการที่ 4 เร่งดำเนินการศึกษาติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย กัมพูชน เมียนมาร์ สปป.ลาว มาเลเว๊ย เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ

 

โครงการที่ 5 ศึกษาจัดตั้งศูนย์ซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) เพื่อยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าจะศึกษา และจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาได้ช่วงกลางปี 2563

 

โครงการที่ 6 ดำเนินโครงการโรงไฟ้ฟาชุมชน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะดำเนินโครงการนำร่อง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเป็นโมเดลโครงการรับผิดชอบทางสังคมของกฟผ.

 

สำหรับโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า น้ำพอง 650 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2568 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 600 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 700 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โรง รวม 1,400 เมกะวัตต์ เข้าระบบปี 2570 และ 2572 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 700 เมกะวัตต์ และ 1,400 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 และ 2570 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 700 เมกะวัตต์ 2 โรง รวม 1,400 เมกะวัตต์ เข้าระบบปี 2571 และ 2578

อ้างอิง : https://www.thebangkokinsight.com/266014/