ประโยชน์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสถานศึกษา

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสิ่งแวดล้อมสแตนฟอร์ด วูดส์ ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ก่อเกิดฝุ่นละอองซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ สสารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นมลพิษทางอากาศที่มีส่วนทำให้เกิดหมอกควันและฝนกรดโจมตีและลดการทำงานของปอด ซึ่งงานวิจัยนำเสนอว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคารเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ยังเปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆแก่นักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาบางแห่งใช้ข้อมูลจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของตน ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาคำนวณทางคณิตศาสตร์ และมองดูได้โดยตรงว่าการเปลี่ยนมุมแผงรับพลังงานสามารถส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงานได้อย่างไร รวมถึงศึกษาว่าพลังงานทดแทนนี้เป็นตัวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1563306