อิหร่านจ่อติด “แผงโซลาร์เซลล์” บนหลังคาเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยากไร้

อิหร่านจ่อติด 'แผงโซลาร์เซลล์' บนหลังคา เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ...

เอ็กเทแซด ออนไลน์ (Eghtesad Online) เว็บไซด์ข่าวท้องถิ่น อิหร่าน รายงานว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาจะช่วยสร้างรายได้ให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

 

อาลีเรซา ซาโบรี (Alireza Sabouri) กรรมการผู้จัดการบริษัทการไฟฟ้าโคราซานเหนือ เปิดเผยว่าทางการจะนำแผงโซลาร์เซลล์ติดหลังตา 2,000 แผง ซึ่งแต่ละแผงมีกำลังการผลิตพลังงาน 5 กิโลวัตต์ ไปติดตั้งให้ครอบครัวยากจนในจังหวัดโคราซานเหนือภายในเดือนมีนาคม 2021 ตามปฏิทินอิหร่าน

ซาโบรีกล่าวว่าแผนการข้างต้นมีจุดประสงค์ขยายการใช้และผลิตพลังงานสะอาดในภูมิภาค พร้อมเสริมว่า กระทรวงพลังงานอิหร่านรับประกันการจัดซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งงานหมุนเวียนทั้งหมดเป็นเวลา 20 ปี

กระทรวงฯ วางแผนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กำลังการผลิต 5 กิโลวัตต์เพิ่มอีก 18,000 แผงในจังหวัดอื่นๆ ด้วยมูลค่าการลงทุน 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.61 พันล้านบาท)

ซาโบรีกล่าวต่อไปว่า กระทรวงฯ ส่งเสริมให้บริษัทและครัวเรือนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ

ทั้งนี้ เอ็กเทแซด ออนไลน์ รายงานว่าปัจจุบันอิหร่านพึ่งพาพลังงานความร้อนมากเกินไป ขณะที่พลังงานหมุนเวียนครองสัดส่วนเพียง 900 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตพลังงานรวม 82,000 เมกะวัตต์ต่อปี

เว็บไซด์ข่าวระบุเพิ่มเติมว่า การขยายโซลาร์ฟาร์มและสถานีพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงผอสซิล และลดมลพิษต่อวิ่งแวดล้อมในประเทศ

 

อ้างอิง : https://www.smartsme.co.th/content/232919