“มาดูกันเถอะ ! สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ที่บ้าน”

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้เอง เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เราสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องทำการขออนุญาตจากการไฟฟ้า แต่หลักการต่างๆ จะมีความคล้ายคลึงกันกับการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ไว้เพื่อขาย แต่โซล่าร์เซลล์เพื่อใช้เองจะเป็นการนำกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นมาใช้แค่เพียงในบ้านไม่สามารถขายได้

โซล่าเซลล์ 20W 18V Poly - สุดยอดปั๊มน้ำพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก เครื่อง ...

สาเหตุที่ต้องการติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้เองแบ่งออกได้หลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาแล้วหันมาสนใจการติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้เอง มีดังนี้

  • เพื่อต้องการลดค่าใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย โดยการใช้กระแสไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในตอนกลางวัน หรือตอนที่มีแดด
  • ใช้โซล่าร์เซลล์ เป็นตัวกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ เพื่อใช้งานในตอนที่ไม่มีไฟหรือไฟดับ
  • ใช้โซล่าร์เซลล์เพื่อใช้กับเครื่องไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟตลอดเวลา เช่น ปั๊มน้ำที่อยู่นอกบ้าน ไฟริมรั้ว กล้องวงจรปิดนอกตัวบ้าน หรืออาคาร

แต่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้เอง จะต้องมีการใช้ไฟ ถ้าเราผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ แต่เราไม่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พลังงานที่เราได้มาทั้งหมดนั้นก็จะเป็นการสูญเปล่า นอกจากถ้าเรามีแบตเตอรี่ไว้เพื่อการกักเก็บพลังงานไว้ใช้ได้ (แบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะต้องเป็น Deep Cycle Battery เท่านั้น เพราะความสามารถในการจ่ายประจุได้มากถึง 75% ทำให้แบตเตอรี่นี้จ่ายไฟได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าแบบอื่น แต่จะมีราคาค่อนข้างสูงมากกว่าแบตเตอรี่แบบอื่น และไม่เหมาะกับการใช้แบบ เปิด-ปิดโหลดบ่อยๆ อย่างเช่น การใช้กับการสตาร์ทรถยนต์ เพราะแบตเตอรี่นี้มีความสามารถในการทน trigger charge ต่ำ)