แก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด – พิจารณาใช้โคมไฟโซล่าเซลล์ทดแทน

แก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด - พิจารณาใช้โคมไฟโซล่าเซลล์ทดแทน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุพบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงแยกสีลม – แยกสาทร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงพิจารณานำโคมไฟแบบโซล่าเซลล์มาใช้ทดแทนโคมไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่า ที่ผ่านมา สำนักการโยธามีมาตรการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามวงรอบทุก 15 วัน หากเกิดไฟฟ้าดับจะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ หากพบหลอดไฟชำรุด จะดำเนินการเปลี่ยนทันที แต่หากอุปกรณ์ ตู้ไฟ หรือสายไฟฟ้าชำรุดหรือสูญหาย จะแจ้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ประเมินราคาค่าซ่อม ซึ่งภายหลัง กฟน. ประเมินราคาค่าซ่อม และส่งรายละเอียดให้สำนักการโยธา เมื่อสำนักการโยธาตอบตกลง กฟน. จะเข้าดำเนินการจัดซ่อมต่อไป สำหรับปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงแยกสีลม – แยกสาทร สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบพบการลัดวงจรในบ่อพักจากการก่อสร้าง เพื่อนำสายไฟฟ้าลงดิน ทำให้ฟิวส์ตัดวงจรจ่ายกระแสไฟลัดวงจร จึงได้เร่งแก้ไขจุดลัดวงจรและเปลี่ยนฟิวส์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะนำระบบโคมไฟโซล่าเซลล์มาใช้งานในบริเวณที่หาแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ยาก เช่น บริเวณทางเดินริมน้ำ สะพานข้ามคลอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและประเมินผล

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/prg/3102530