พระ นักวิชาการชี้ โซลาร์เซลล์ อนาคตสดใส แต่วันนี้ติดข้อจำกัดด้วยผลประโยชน์ภาครัฐ ขอมีความรู้ ลดค่าใช้จ่ายมหาศาล

โซล่าเซล

อุบลราชธานี – โซลาร์เซลล์ จะเป็นพลังงานหลักในอนาคตไม่ใช่น้ำมัน ปัจจุบันติดข้อจำกัดของภาครัฐ ด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงาน  En Tech Day 2020 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 ม.ค. 2563 ภายในงานวันที่ 30 ม.ค. ได้มีมีการจัดเสวนาวิชาการ“  โซลาร์เซลล์กับอนาคตของพลังงานทดแทน” โดยมี พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาราชา  ได้ร่วมเสวนา

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม เล่าถึงการมีส่วนร่วมในการผลักดันการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ว่าในโรงเรียนวัดป่าศรีแสงธรรมเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลขาดสื่อการสอน ซึ่งตอนนี้พระครูวิมล จึงได้นำเศษโซลาร์เซลล์มาเป็นอุปกรณ์การสอนเรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นโดยเริ่มสอนและทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในโรงเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายส่วนค่าไฟ หลังจากนั้นที่เริ่มทดลองภายในโรงเรียนแล้วเห็นประโยชน์ของมัน จึงเป็นจุดเริ่มที่จะอยากถ่ายทอดความรู้นี้สู่ที่สาธารณะโดยมีเป้าหมายต้องการสื่อให้คนหันมาใช้โซลาร์เซลล์ สร้างการเปลี่ยนแปลงมีการจัดเปิดอบรม เพราะการติดโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องง่ายใครๆ​ ก็ทำได้เพียงแค่ต้องอาศัยความรู้และการสนับสนุนจากหลายส่วน

ขณะเดียวตอนนี้กำลังพยายามผลักดันการให้พึ่งพาตนเองไม่ให้ขัดแย้งกับเจ้าหน้ารัฐต้องหาวิธีทำให้ถูกระเบียบซึ่งกำลังหาทางจัดการระบบบริหารไฟฟ้าให้เพียงพอ โดยอาศัยระบบไฮบริดและออฟกริดหลังจากนี้ก็จะเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานซึ่งส่วนนี้เองอยากให้ภาคการศึกษาได้เข้ามาช่วยร่วมพัฒนาโรงเรียน

นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาราชา  เปิดเผยถึงแนวคิดการติดตั้งแผงโซล่าร์ในโรงพยาบาลว่า ปัจจุบันโรงพยาบาล 50 พรรษามีภาระค่าใช้จ่ายหลายส่วน ซึ่งทางโรงพยาบาลมีนโยบายต้องจะลดรายจ่ายโรงพยาบาลจึงได้ร่วมหาทางออกด้วยกันและได้ไปเล็งเห็นถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าทางโรงพยาบาลเองก็ได้ศึกษาการลงทุนว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ซึ่งได้พระครูวิมลปัญญาคุณช่วยแนะนำและวางระบบต่างๆ​ ช่วยโรงพยาบาล

โดยเริ่มต้นจากปี 2560 โรงพยาบาลติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบขนาดเล็ก 30 กิโลวัตต์ ผลที่ได้จากเดิมค่าไฟของโรงพยาบาลอยู่ที่ราว 1 ล้านต่อเดือน แต่เมื่อติดตั้งแล้วค่าไฟโรงพยาบาลกลับลดลงถึง 18,000 บาท นับว่าเป็นทางออกที่ดีของการลดภาระค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเพิ่มการติดตั้ง 30 เท่า เป็น 3,000 กิโลวัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ 500,000 บาทต่อเดือน

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวถึงความเป็นของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ว่า เมื่อ 15 ปีที่ผ่านทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับคำว่า พลังงานทดแทน อดีตพลังงานนักวิชาการเน้นทดลองสร้างผลงานวิจัย แต่ทว่าปัจจุบันพลังงานจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กำลังประชาชนกำลังนิยมถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งในอดีตนั้นราคาโซลาร์เซลล์ค่อนข้างมีราคาแพงแต่ปัจจุบันราคาเริ่มลดลงประชาชนสามารถจับต้องได้

ส่วนการนำไปใช้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่  1) ประเด็นช่วงเวลา การผลิตกับความต้องการสวนกัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เราไม่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ได้  เพราะปัจจุบันต้นทุนการเก็บมีราคาสูงกว่าการปล่อยทิ้ง 2) ประเด็นความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยีพลังงานโซลาร์เซลล์ทุกคนต้องหันมาส่งเสริมอย่างจริงจัง หน่วยงานราชการต้องช่วยในการขับเคลื่อน แต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะรัฐเป็นหน่วยงานที่ผลิตเองและตั้งข้อจำกัดเอง กลับกันรัฐควรส่งเสริมประชาชนให้ทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้ไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญฟันธงไว้แล้วว่า โซลาร์เซลล์จะเป็นพลังงานหลักในอนาคตไม่ใช่ฟอสซิล

ช่วงท้าย พระครูวิมลปัญญาคุณ ได้กล่าวแสริมว่าหวังอยากให้โรงพยาบาลที่สนใจลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยเริ่มที่ 200 วัตต์จะสามารถลดค่าไฟได้เดือนละ 120,000 หรือปีละ 1,200,000 บาท ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีให้กับโรงพยาบาลที่อยากลดภาระค่าใช้จ่าย

ส่วน นพ.เศวต ศรีศิริ กล่าวฝากท้ายว่า ถ้าอนาคตทางโรงพยาบาล 50 พรรษามีการจัดการบริหารพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเสถียรภาพแล้ว อาจมีก่อตั้งให้เป็นโรงพยาบาลที่รับทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะการทำความสะอาดแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นการหารายได้เพิ่มเข้าโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายด้านการแพทย์ต่อไป

ด้าน  ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ เสริมว่า พลังงานจากโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทยระบบเทคโนโลยีเข้าถึงง่ายราคาจับต้องได้ ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคการศึกษา ภาคผู้ใช้ ภาคนักพัฒนา ต้องใกล้ชิดกันให้มากขึ้น

อนาคต SOLAR CELL

สด! โซล่าร์เซลล์มีอนาคตมั้ย!?จากงาน ENTECH คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี“โซล่าร์เซลล์กับอนาคตของพลังงานทดแทน”พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียมนพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาราชาผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.ประชา คำภักดี ผู้ดำเนินรายการสนับสนุนรายการ Ubon Live โดย #suneetower

โพสต์โดย Ubon Connect อุบลคอนเนก เมื่อ วันพุธที่ 29 มกราคม 2020

อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/suchai/1265392