นศ.สารพัดช่างกาญจนบุรีเชิญชวนคนไทยให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยการปลูกผักทานเองด้วยเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง

นศ.สารพัดช่างกาญจนบุรีเชิญชวนคนไทยให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยการปลูกผักทานเองด้วยเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง
รัฐบาลจึงต้องประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลโดยการปรับลดเวลาและวันทำงาน
รวมทั้งมอบหมายให้ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามคำกล่าวที่ว่า
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของทีมนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเตรียมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

น้องตังค์ หรือ นางสาวพรพิมล ก๋งพัฒ นักศึกษาชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เล่าว่า จากการที่บุคลากรทางการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลาย ๆคน จึงอยากกักตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ตนและเพื่อนๆรวมทั้งครูประเวศ สมประสงค์ ครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา เลยอยากชวนให้ปลูกผักปลอดสารเคมีไว้ทานเองที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากการออกไปหาซื้อกับข้าวนอกบ้าน เกิดเป็นกิจกรรมเพลิดเพลินยามว่าง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงวิกฤตนี้อีกทางหนึ่งด้วย โดยการใช้เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง ซึ่งเป็นเครื่องปลูกผักที่มีระบบการทำงานโดยใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และจากไฟฟ้าบ้านมาควบคุมการทำงานของระบบน้ำเพื่อให้น้ำหมุนเวียน ซึ่งโครงสร้างมีขนาดกว้าง 111 ซม. สูง 217 ซม. และมีแผงโซล่าเซลส์ 80 วัตต์ เป็นแหล่งพลังงาน จ่ายให้กับแบตเตอรี่ 12V 2 ก้อนต่อเข้ากับมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 12 V 30 W ซึ่งบรรจุในถังน้ำ 60 ลิตร ออกแบบโดยใช้ท่อน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว นำมาเจาะรูสำหรับปลูกผักโดยยึดกับถังน้ำ มีปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำหมุนเวียนไปตามท่อ และมีวงจรไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ระบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบโซล่าเซลล์และระบบไฟฟ้าบ้าน โดยใช้การควบคุมด้วยระบบ PLC ซึ่งปั๊มจะดูดน้ำขึ้นไปตามท่อที่ติดตั้งไว้ตรงกลางและสปริงเกอร์ที่ติดไว้ปลายท่อจะทำการรดน้ำรากผักที่เราใส่ไว้ในช่องปลูก สามารถตั้งเวลารดน้ำให้ความชื้นแก่ผักเป็นนาทีหรือชั่วโมงได้ โดยจุดเด่นของนวัตกรรมเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง คือ ช่วยประหยัดพื้นที่เพาะปลูกได้มากกว่าการปลูกแนวนอนถึง 3 เท่า ใช้คนปลูกน้อย ผลผลิตมีคุณภาพสูงและดูแลง่าย มีระบบการปั๊มน้ำขึ้นให้ถึงชั้นบนสุด แล้วปล่อยไหลลงมาในแต่ละชั้น ทำให้เพิ่มปริมาณอากาศในน้ำและ การจัดเรียงโมเลกุลของน้ำ ผลิตจากพลาสติก Food Grade ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่สำคัญ ช่วยประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งนี้ เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง ราคา 7,490 บาท สามารถปลูกผักได้ 63 หลุม ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 284 บาท สนใจติดต่อได้ที่โทร. 096-826-9651 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เรามาปลูกผักทานเองโดยใช้เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้งกันเถอะค่ะ” นางสาวพรพิมล พูดเชิญชวน

 

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/prg/3113063