JA Solar พร้อมผลิตโมดูลแสงอาทิตย์คุณภาพสูง ใช้เซลล์ Mono PERC แบบ MBB

JA Solar กลายเป็นบริษัทแห่งแรกในโลกที่สามารถผลิตเซลล์และโมดูล Mono PERC แบบ MBB ประสิทธิภาพสูงปริมาณมาก โดยใช้เวเฟอร์แบบโดปด้วยแกลเลียมได้

JA Solar ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า สายการผลิตเซลล์ Mono PERC แบบ MBB และโมดูลที่เกี่ยวข้อง สามารถเปลี่ยนไปผลิตโมดูลและเซลล์ที่ใช้เวเฟอร์ซิลิคอนโดปด้วยแกลเลียมได้แล้ว การผสมเทคโนโลยี PERC-SE เข้ากับเวเฟอร์ขนาดใหญ่นี้ จะช่วยให้เทคโนโลยีการโดปด้วยแกลเลียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์และโมดูลได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัท Shin-Etsu Chemical อนุญาตให้ JA Solar ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ในการใช้เวเฟอร์ซิลิคอนโดปด้วยแกลเลียมสำหรับการทำโซลาร์เซลล์ ซึ่งปูทางให้ JA Solar สามารถใช้เวเฟอร์โดปด้วยแกลเลียมได้ทั่วโลก และการนำเอาเวเฟอร์ซิลิคอนโดปด้วยแกลเลียมมาประยุกต์ใช้กับโซลาร์เซลล์นี้ก็ได้เข้าไปช่วยลดผลกระทบของการเสื่อมสภาพเพราะแสง (LID) ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ยังรักษาประสิทธิภาพของโมดูลแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับเวเฟอร์ซิลิคอนแบบเดิมเอาไว้
เทคโนโลยีเวเฟอร์ซิลิคอนโดปด้วยแกลเลียม มีคุณสมบัติที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ความเสถียรขึ้นอย่างมาก จึงทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์ระยะยาว

จิน เป๋าฟาง

จิน เป๋าฟาง ประธานคณะกรรมการบริษัทและซีอีโอของ JA Solar กล่าวว่า “JA Solar มุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักและความเคารพในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมไปพร้อม ๆ กัน เราได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัทอื่น ๆ มาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเรา ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เวเฟอร์โดปด้วยแกลเลียมในการผลิตเซลล์และโมดูล mono PERC แบบ MBB ในครั้งนี้ ซึ่งได้ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์โซลาร์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าทั่วโลกและสร้างรายได้จากไฟฟ้าจากสายส่ง หรือ Grid Parity”

Credit : GreenNetwork