การผลิตกระแสไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้า

ไอน้ำร้อนจากหลุมผลิตจะไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า ไอน้ำที่เหลือจะควบแน่นในหอควบแน่นเป็นน้ำเย็น และถูกปั๊มคืนลงไปในแหล่งกักเก็บเพื่อหมุนเวียนใช้

แรงดันจากไอน้ำร้อนจะหมุนกังหันไอน้ำ ซึ่งจะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงมาต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำร้อนก่อน

 

ลักษณะของกังหันไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพที่ Imperial Valley, California

กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพที่ Cerro Prieto, Mexico