หน้าแรก

องค์ความรู้

ระบบ Solar Cell | ระบบ battery

พลังงานลม | พลังน้ำขึ้น – ลง

พลังงานลม

เทคโนโลยีกังหังลม ประเภทของกังหังลม ส่วนประกอบของกังหัง […]

พลังงานชีวภาพ | ชีวมวล | ความร้อนจากใต้ภิภพ

ความรู้ด้านพลังงาน

ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ให้คำปรึกษา วิจัย ด้านพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานและระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานโดยใช้พลังงานให้น้อยลงต่อหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ทั้งหมด ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) .

อิสรภาพในการใช้ไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลล์ แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่พระอาทิตย์มอบให้กับเราทุกคน เราทุกคนสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทุกที่ที่แสงไปถึง ด้านล่างคือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ทั้งหมด เพียงแค่มีความรู้พื้นฐานเท่านั้นท่านก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้แล้ว.

ความเรียบง่าย

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการใช้ไฟฟ้ามีประโยชน์ด้านการสื่อสาร การแพทย์ การวิทยาศาสตร์ การขนส่ง ฯลฯ  แต่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์จะช่วยลดมลพิษให้กับโลกนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน.

ความร่วมมือเพื่อการสร้างนวัฒกรรมแผงโซล่าเซลล์

บริการติดตั้ง | ติดต่อฝ่ายขาย

ที่อยู่

16/3 หมู่บ้านชวนชื่น เพชรเกษม 81
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

E-mail : mail@energynext.co.th
tel : 02-431-2436